VOG

Wil je een vog online aanvragen dan zal je vast je eigen afvragen waar er allemaal rekening mee wordt gehouden als je het de gegevens invult op vog-aanvraag.info. In het kort gezegd wordt alles meegenomen wat er op je strafblad staat, ook wordt er vaak geraadpleegd bij Justitie en de reclassering. Heb je een strafbaar feit gepleegd in het buitenland dan wordt dit ook bekeken, het onderzoek beperkt zich niet tot aan de grens van Nederland. Ook in het buitenland zijn de gegevens beschikbaar.

VOG

De dienst Justis

Bij een vog online aanvragen wordt er een bepaalde tijd teruggekeken of je een strafbaar feit hebt gepleegd. De dienst Justis bekijkt of je in deze tijd wat hebt gedaan, is dit het geval dan wordt er gekeken wat je hebt gedaan en of dit relevant is voor de functie die je gaat uitoefenen. Ga je werken bij een kinderdagverblijf dan heeft te hard rijden er niet heel veel mee te maken. Zo wordt iedere aanvraag dus bekeken en gezien als individueel, er zijn geen harde eisen en regels bij een aanvraag.

Normale termijn is vier jaar

Voor de meeste beroepen wordt de termijn gehanteerd voor vier jaar voor het terugkijken. Wordt er in de vier jaar iets gevonden dan wordt er nog verder teruggekeken, dit wordt ook meegenomen dan in de beslissing voor een vog online aanvragen. In specifieke gevallen kijkt men ook verder terug, wil je bijvoorbeeld politieagent worden dan kan het zijn dat men onbeperkt kijkt of je een strafbaar feit hebt gepleegd.