Crypto

Wanneer je je gaat begeven in de wereld van de cryptovaluta (waarvan de Bitcoin veruit het meest bekend is), dan zul je vermoedelijk snel te maken krijgen met het begrip DEX. Dit staat voor Decentralized Exchange. Hiermee is dan ook gelijk een volgens velen essentieel voordeel van de wereld van de cryptovaluta genoemd. Veel mensen die besluiten zich op bitcoins te storten doen dit namelijk omdat ze zich storen aan de (te) grote macht van banken en andere grote instanties in de ‘echte’ wereld. In de conventionele economie is er dus duidelijk sprake van gecentraliseerde macht en in de wereld van de cryptovaluta is de macht juist duidelijk gedecentraliseerd. Lees hieronder wat dit laatste aan voordelen biedt voor jou als toetreder tot de bitcoinmarkt.

Dit zijn de voordelen van het decentrale aspect

bestebank

Volgens handelaren van onder meer bitcoins biedt het decentrale aspect de volgende voordelen:

  • Het is erg veilig, want criminelen kunnen het nu niet gemunt hebben op een centrale macht waar veel te halen valt.
  • Het is een erg transparant systeem, ook omdat het in de bitcoinwereld gebruikelijk is dat men gebruikmaakt van ‘open source’. Dit laatste betekent kortweg dat alle deelnemers alle informatie kunnen inzien. In de conventionele bankenwereld is dit natuurlijk een utopie.
  • Elke speler in de bitcoinmarkt is even machtig. 
  • Deze markt werkt enorm efficiënt en snel. Je hebt er bovendien op elk moment van de dag toegang toe.