Perfect for use in designing and developing websites, printed files and presentations, stock images, Promotional Materials, Illustrations or Info graphic or any type of design projects.

Ben je op zoek naar handige tips resultaatgericht werken? Resultaat gericht werken is geen hype maar een efficiëntere manier om een resultaat te bereiken. Daar waar de meeste bedrijven er belang aan hechten dat je een aantal uren aanwezig bent, leggen met name jonge ondernemers en startups de nadruk op het zo efficiënt mogelijk bewerkstelligen van het eindresultaat. Het lijkt tegenstrijdig om jezelf of je werknemers meer vrijheid te geven wanneer en waar het werk wordt verricht. Misschien denk je dat het werk dan blijft liggen. Maar dat blijkt juist niet geval te zijn. Werknemers schijnen loyaler te zijn en meer plezier te halen uit hun werk doordat ze zelf keuzes kunnen maken. Bovendien scheelt het reistijd en overheadkosten voor kantoorruimte als je er ook voor kunt kiezen om zo nu en dan thuis te werken. Hieronder lees je 4 tips resultaatgericht werken om zelf toe te passen.

Tips resultaatgericht werken 1: Beperk jezelf tot één systeem

We gebruiken dagelijks meerdere systemen naast elkaar om ons werk te doen. Er komen verzoeken binnen via de mail, vragen via social media en je organiseert je taken op een papiertje of in je agenda. Al deze verschillende systemen zorgen ervoor dat je veel tijd kwijt bent om je taken te migreren van het ene systeem naar het andere. Bovendien kun je misschien iets vergeten doordat je je werk niet ergens centraal hebt georganiseerd. Kies daarom voor één systeem om al je taken, werk verzoeken, to-do lijstjes en andere werkgerelateerde zaken in op te slaan en bij te houden. Dat scheelt je enorm veel tijd en beperkt menselijke fouten. Voor het goed indelen van je project is dit een van de belangrijkste tips resultaatgericht werken.

Tips resultaatgericht werken 2: Deel grote projecten op in kleinere subtaken

Grote projecten bestaan uit meerdere facetten en nemen ook meer tijd in beslag waardoor het onoverzichtelijk kan worden. Doordat het einddoel zo groot is en ver weg ligt kun je gedemotiveerd raken en het werk voor je uit gaan schuiven. Deel om dat te voorkomen een project op in kleinere subtaken die je in een dagdeel kunt uitvoeren. Het afronden van een subtaak geeft je duidelijkheid waar je staat met het project en geeft je ook meer voldoening waardoor je niet zo snel gedemotiveerd zal raken. 

Tips resultaatgericht werken 3: Focus elke dag weer opnieuw op het doel

Om niet de focus te verliezen is het belangrijk om elke dag weer vast te stellen wat het grote doel is, bijvoorbeeld het project waar je aan werkt. Vervolgens stel je vast wat je prioriteit of de subtaak is die je vandaag wilt volbrengen. Dat geeft je richting en duidelijkheid, en zorgt ervoor dat je stapje voor stapje dichter komt bij het eindresultaat.

Tips om resultaatgericht werken 4: Laat je niet afleiden

Laat je niet afleiden als je bezig bent met het uitvoeren van de belangrijkste taak van de dag door zaken als e-mail, een terloopse vraag op de gang en social media. Kijk als je bezig bent met deze taak niet in je mailbox of je tijdlijn, neem de telefoon niet op en vraag mensen die aankloppen of ze later terug kunnen komen. Wil je meer tips resultaatgericht werken? Kijk dan op de website van Maak Jouw Impact.